Στις "Δράσεις για σχολεία" θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που αποσκοπεί στην προώθηση της κλιματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης STEM στα σχολεία μέσω των ελεύθερων δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρει η περιβαλλοντική παρακολούθηση της γης από το διάστημα.   (Υπεύθυνη:  Παναγιώτα Ασημακοπούλου Υπ. Διδάκτωρ, pasimak@geol.uoa.gr). Συσγκεκριμένα, στο υλικό περιλαμβάνονται:

  1. Πληροφοριακό υλικό (Teach with Satellites) για τους δορυφόρους και την τηλεπισκόπηση, κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση.
  2. Προγράμματα εργαστηρίων δεξιοτήτων: Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων "Με δορυφόρο βοηθό καμένες εκτάσεις χαρτογραφώ" που απευθύνεται σε μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων του δημοτικού καθώς και των Α' και Β' τάξεων του γυμνασίου.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πριν την δημοσίευσή του στις βιβλιοθήκες προγραμμάτων του ΙΕΠ, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε διαφορετικά σχολεία της χώρας, αξιολογήθηκε και αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που λάβαμε. (Βλ. αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής)
  3. Ενημερωτικά YouTube βίντεο για τον EO Browser, τους δορυφόρους και την τηλεπισκόπηση
  4. Έντυπα φύλλα κατασκευής χάρτινων μοντέλων δορυφόρων