Πιλοτική Εφαρμογή Εργαστηρίου Δεξιοτήτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα εργαστηρία δεξιοτήτων, με τίτλο  "Με δορυφόρο βοηθό καμένες εκτάσεις χαρτογραφώ", υλοποιήθηκε πιλοτικά σε τρία (3) τμήματα Ε΄τάξης του 2ου ΔΣ Αγ. Κωσταντίνου Αγρινίου και του 5ου ΔΣ Ηλιούπολης Αττικής, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022, με στόχο την αξιολόγησή του σε πραγματικές συνθήκες τάξης και την αναθεώρησή του βάσει ανατροφοδότησης και ευρήματων.
Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι να ερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης της σύγχρονης δορυφορικής τεχνολογίας προς όφελος της κλιματικής εκπαίδευσης αλλά και της εκπαίδευσης STEM.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς Ράνια Κατσιγιάννη, Αθανάσιο Γεροθόδωρο και Μαρία Μουχασίρη για το αρχικό ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμα, την ενθουσιώδη υλοποίησή του και την ανεκτίμητη ανατροφοδότηση που μας παρήχαν.

  • Θεματικές εργαστηρίων δεξιοτήτων που εντάσσεται:  Φροντίζω το περιβάλλον & Δημιουργώ & Καινοτομώ /STEM
  • Βαθμίδα / Τάξεις που προτείνεται: Δημοτικό/ Ε' & Στ'  , Γυμνάσιο/  Α' & Β'
  • Διάρκεια προγράμματος:  7 εβδομάδες ( 7 διδακτικές ώρες)
  • Εκπόνηση προγράμματος: Παναγιώτα Ασημακοπούλου Υπ. Διδάκτωρ

Μετά την λήξη της πιλοτικής εφαρμογής και την αναθεώρησή του, το πρόγραμμα θα διατεθεί για ελεύθερη χρήση προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Δείτε παρακάτω στιγμιότυπα και μαρτυρίες από την πιλοτική του εφαρμογή.

Ιανουάριος 2022: Υπολογισμός εμβαδού καμένης έκτασης στην Κινέτα και το Μάτι Αττικής, από μαθητές Ε΄τάξης του 2ου ΔΣ Αγ. Κωσταντίνου Αγρινίου και του 5ου ΔΣ Ηλιούπολης

Posted in Εκπαιδευτικά, Νέα εργαστηρίου.