Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων «Με δορυφόρο βοηθό καμένες εκτάσεις χαρτογραφώ»

Το προτεινόμενο πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων προσεγγίζει το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών και της κλιματικής αλλαγής μέσα από την οπτική του διαστήματος, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην παγκόσμια, την τοπική και την διαχρονική διάσταση του προβλήματος.

Το πρόγραμμα, αν και χρησιμοποιεί εργαλεία της σύγχρονης δορυφορικής τεχνολογίας, όπως ο EO Browser, που ίσως δεν είναι οικεία στην εκπαιδευτική κοινότητα, έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να μην απαιτεί κανενός είδους προϋπάρχουσας γνώσης και να απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία για την υλοποίησή του.  Μέχρι πρόσφατα, τέτοιου είδους υπηρεσίες και δεδομένα, απευθυνόταν αποκλειστικά στην επιστημονική κοινότητα, σήμερα όμως, αποτελούν ένα ισχυρό και εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς τόσο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσο και της εκπαίδευσης STEM.

Τέλος, το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η «μάθηση με βάση το φαινόμενο», με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Για παράδειγμα, στο 2ο εργαστήριο χρησιμοποιείται το σχετικά άγνωστο φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας που εντυπωσιάζει μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δείτε τις μαρτυρίες μαθητών και εκπαιδευτικών από την πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος

 

Βρείτε εδώ την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας του προγράμματος , και παρακάτω το σύνολο του υλικού για κάθε εργαστήριο (Φύλλα δραστηριοτήτων μαθητών και υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης του EO Browser στο υποστηρικτικό υλικό του 4ου εργαστηρίου τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε μορφή video στο YouTube).

Μπορείτε επίσης ν’ αναζητήσετε το πρόγραμμα στις βιβλιοθήκες προτεινόμενων προγραμμάτων του ΙΕΠ, στο Θεματικό Άξονα: Φροντίζω το Περιβάλλον (Δημοτικό & Γυμνάσιο) – Νέες Προτάσεις 2021 https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=60328