Υποδομές – Εξοπλισμός

Μετεωρολογικό ποδήλατο πλήρως εξοπλισμένο με μετεωρολογικά όργανα, καταγραφικό και τροφοδοτικό, για την παρακολούθηση της ανθρώπινης θερμικής αντίληψης σε αστικές και αγροτικές περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι επιπτώσεις της επεκτεινόμενης επίδρασης της αστικής νησίδας θερμότητας.

  • Ερευνητική Μονάδα για την καταγραφή και πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων με έμφαση στους ανεμοστρόβιλους και τις καταιγίδες στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας το μη υδροστατικό μοντέλο Μετεωρολογικών Ερευνών και προγνώσεων (WRF)
  • Σύστημα καταγραφής Κεραυνών  (Boltek).
  • Μετεωρολογικός σταθμός, εγκατεστημένος στην πανεπιστημιούπολη, που παρέχει συνεχείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, βροχόπτωση, ολική ηλιακή ακτινοβολία, υπεριώδης ακτινοβολία, υπέρυθρη ακτινοβολία, ηλιοφάνεια, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου).
  • Δειγματοληψία σωματιδίων (PM1, PM2,5, PM7, PM10, TSP)
  • Πολυάριθμα φορητά μετεωρολογικά όργανα, όπως ραδιόμετρα, θερμογράφοι, υδρογράφοι, καταγραφικά κλπ.
  • Μονοχρωμάτορας Brewer MKIV,  για τη μέτρηση στήλης όζοντος, SO2 και NO2. Λειτουργεί επίσης και ως φασματογράφος ακτινοβολίας UV-B σε διαστήματα 0,5 nm.