Δράσεις για Σχολεία

Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε πληροφορίες για τα δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του εργαστηρίου μας, που απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαθέτουν έγκριση παιδαγωγικής καταλληλότητας από το Ι.Ε.Π.:

  • το βιωματικό πρόγραμμα πειραματικής Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας  "Καιρός για Πειραματισμούς"
  •  και το πρόγραμμα "Teach With Satellites" ,  που εστιάζει στην θεματική της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων δορυφορικών δεδομένων και υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες  δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε προγράμματος  και επικοινωνήστε με τους επιστημονικούς συνεργάτες, υπεύθυνους για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

  Καιρός για Πειραματισμούς

  Υπεύθυνη προγράμματος:

  Δρ. Αναστασία Μπλέτα 

 

Teach With Satellites

Υπεύθυνη προγράμματος:

Γιώτα Ασημακοπούλου Υπ. Διδάκτωρ