Δημοσιεύσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου σε περιοδικά με κριτές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων scopus, από το 1990 μέχρι σήμερα:

2017        2016        2015        2014        2013        2012        2011        2010        2009        2008        2007        Προηγούμενα έτη